jump to navigation

About

Dit is de site van Coen, Gertjan en Martin, waar wij onze speurtocht naar een forensisch onderzoeksysteem beschrijven en de resultaten van onze zoektochten vastleggen. Hierbij is alle ruimte voor zijwegen en dwaalsporen – je kent pas het resultaat van je omzwervingen als je terug kunt kijken.

Leeswijzer

Dit blog heeft een logische structuur, je moet het alleen even weten. Artikelen worden gepost in een van de volgende categorieën:

Daarnaast bevat dit blog een discussie sectie, het Forum. Bovenaan de pagina vind je de toegang tot het forum. Hier worden stellingen geponeerd, verdedigd en lek geschoten. Deelname is gewenst!

Afronding van de opdracht

Voor de afronding van de opdracht om tot een FIS te komen heb ik een aantal nieuwe pages aangemaakt. Deze zijn herkenbaar als tabblad. Ze staan in een logische volgorde en geven gezamenlijk een beeld van de resultaten van het onderzoek dat in de afgelopen weken is uitgevoerd.

Op de hoofdpagina (link) staat de Managementsamenvatting met de Inleiding.
FIS – De beschrijving van het Forensisch Informatie Systeem.
Juridisch – De juridische basis onder het FIS.
Opbouw – Hoe is het FIS opgebouwd, waar is rekening mee gehouden.
Forensics – De andere pijler onder het FIS.
Gegevensopslag – Als FIS wordt ingezet voor het doel waar het voor bestemd is, moeten er beschermende maatregelen zijn genomen.
Overdracht – De laatste losse eindjes.

Advertenties
%d bloggers liken dit: