jump to navigation

Experiment november 26, 2006

Posted by Gertjan in Uncategorized.
add a comment

Experiment

Welcome to LOST.

LOST is a student project. The aim of LOST is to show how 7 million people connect to one another, and break the record for the game with the most players ever!

LOST enables you to interact with people across the world, and see how you are linked to them.

Advertenties

Auto FIS november 10, 2006

Posted by Gertjan in Forensisch Informatie Systeem, Tegen.
add a comment

Een artikel op nu.nl over automatische kentekencontroles die steeds uitgebreider worden.  Niet alleen de politieregisters maar ook andere databanken worden geraadpleegd.
Dit gaat nog een stap verder dan waar het FIS voor is beschreven – dat beperkt zich tot registratie en opslag, met mogelijk achteraf een gerichte informatievraag.

Bij de beschreven controle is iedereen verdacht – totdat hij niet in de databases voorkomt. Dit vraagt veel van de kwaliteit van de in de database opgeslagen gegevens, vooral false positives zullen veel problemen voor de vermeende verdachte genereren.

Een argument om de verzamelde gegevens op deze wijze in te zetten is dat het altijd al zo werd gedaan, maar dat het meer inzet van de opsporingsdiensten vergde. Als tegenargument kun je dan stellen dat er ook meer ogen keken naar de verzamelde informatie, waardoor iedere “hit” meerdere malen getoetst werd. Dit verhoogt de kwaliteit van het onderzoek, omdat er niet slechts op basis van geautomatiseerde gegevensverzamelingen een beslissing wordt genomen. De factor mens had in de oude situatie op voorhand nog een belangrijke functie – beoordelen van het aangeboden resultaat.

Politieke FIS (2) november 7, 2006

Posted by Gertjan in Forensisch Informatie Systeem.
add a comment

In deze roerige tijden voor de verkiezingen doen veel politieke partijen wilde beloften om stemmen te winnen. Rechtse partijen zijn de mening toegedaan dat het recht op privacy minder zwaar weegt dan een veilige samenleving.

Andere punten leidden tot meer discussie. Zo vinden VVD, CDA en SGP het een goed idee om biometrische gegevens van burgers, zoals vingerafdrukken, in een centrale database op te slaan. “Een veilige samenleving moet hier zwaarder wegen dan de privacywaarborgen,” zegt bijvoorbeeld SGP-leider Bas van der Vlies. De SP, GroenLinks en ChristenUnie zijn tegen, en ook de twijfelende PvdA neigt tot een ‘nee’.
bron

Hierbij kun je je afvragen hoe dan de veiligheid is geregeld van die hele grote database met de biometrische gegevens van de burgers. Of hoe fouten in het systeem worden voorkomen of gedetecteerd. Onder welke omstandigheden mag de database worden geraadpleegd, en hoe controleer je dat dit op de juiste wijze gebeurd? Wat is het beoogde doel van de database? Opsporen van misdadigers? Hoe wordt omgegaan met false positives (door fouten in de database)? In hoeveel zaken heeft het gebruik van biometrische gegevens tot oplossing van de zaak of tot veroordeling (of vrijwaring) van een persoon geleid?

De maagd “Privacy” is allang geen maagd meer, maar moet zij nog verder worden misbruikt? Waarom geven de voorstanders van dit plan niet onomwonden aan wat de redenen zijn van het aanleggen en gebruiken van een dergelijke kwetsbare (uit meerdere standpunten bezien) database? Is dat omdat het niet goed staat in de verkiezingsprogramma’s dat de landelijke politieke machthebbers hun kiezers niet vertrouwen?

link