jump to navigation

Soorten gegevens juni 20, 2006

Posted by Coen in Juridisch.
trackback

Bij strafvorderlijk onderzoek naar telecommunicatie, gebaseerd op de wetgeving zoals omschreven in https://coengertjanmartin.wordpress.com/2006/06/20/wijzigingen-van-art-125-en-126-sv/ zijn de volgende categorieen van gegevens van belang.

Gebruikersgegevens

Met verkeersgegevens (artikel 126n/u Sv.) worden bedoeld de gegevens betreffende de gebruiker en het telecommunicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker. Het begrip verkeersgegevens dat in het Wetboek van Strafvordering wordt gebruikt is ruimer dan het begrip zoals in het verband van de Telecommunicatiewet wordt gehanteerd, omdat het (onder meer) de gebruikersgegevens omvat. Daarnaast gaat het om gegevens die worden verwerkt in verband met het overbrengen van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk. De bevoegdheid maakt in zoverre een minder grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer nu het vorderen van gebruikersgegevens er als zodanig niet in resulteert dat een min of meer volledig beeld wordt verkregen van bepaalde aspecten van iemands privé-leven. Daarnaast zijn de gebruikersgegevens ook nodig alvorens andere bevoegdheden kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld de bevoegdheid tot het vorderen van verkeersgegevens en de bevoegdheid tot het opnemen van telecommunicatie (art. 126m/t Sv).

Verkeersgegevens

Met verkeersgegevens (art. 126n/u Sv) worden bedoeld gegevens die worden verwerkt voor het overbrengen van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk. Het gaat om de uiterlijke kenmerken van de telecommunicatie en niet om de inhoud. De artikelen 126n en 126u richten zich derhalve op “wie” er met “wie” contact heeft gehad en niet “wat” er wordt gezegd. Toepassing van de bevoegdheid deze gegevens te vorderen kan erin resulteren dat een min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van iemands privé-leven wordt verkregen.

 

Locatiegegevens
Onder locatiegegevens worden verstaan gegevens die worden verwerkt in een elektronisch communicatienetwerk waarmee de geografische positie van de randapparatuur van een gebruiker van een openbare elektronische communicatiedienst wordt aangegeven. Bij vaste telefonie moet worden gedacht aan het adres van het desbetreffende netwerkaansluitpunt.

Bij mobiele telefonie zal daarbij naar de huidige stand van de techniek moeten worden uit gegaan van de gegevens betreffende de netwerkcel waarbinnen het randapparaat zich bevindt. Van belang is in dit kader dat de gebruiker daadwerkelijk gebruik dient te maken van zijn mobiele telefoon. Er dient met andere woorden communicatie plaats te vinden. Onder locatiegegevens zijn niet begrepen de gegevens betreffende de locatie van een persoon op een moment waarop geen telecommunicatieverkeer plaatsvindt.

Toekomstige gegevens

In aansluiting op bestaande jurisprudentie (Gerechtshof Amsterdam 9 juni 1994, NJ 1994, 710 en HR 7 april 1998, NJ 1998, 559) is in de wijziging van het huidige artikel 126n expliciet opgenomen dat ook toekomstige gegevens binnen de bevoegdheid van dit artikel gevorderd kunnen worden. Indien gegevens worden gevorderd die betrekking hebben op de toekomst, betekent dit dat aan de aanbieder van telecommunicatie wordt gevraagd de gegevens te verstrekken, betreffende telecommunicatieverkeer dat in een komende periode plaats zal gaan vinden. Het kan daarbij gaan om gegevens die de aanbieder op enig moment voor handen heeft, maar die hij wellicht in het kader van de bedrijfsvoering niet zou bewaren. Deze bevoegdheid voorziet niet in een plicht tot medewerking betreffende het vergaren van gegevens die de aanbieder bij de normale bedrijfsuitoefening niet ter beschikking krijgt. Indien gesproken wordt over het bevriezen van verkeersgegevens betreft het slechts toekomstige gegevens. Het bevriezen van deze gegevens is dus geen alternatief voor het generiek opslaan van historische verkeersgegevens.

 

Advertenties

Reacties»

No comments yet — be the first.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: